Stichting' het Meyjes Fonds'

Opgericht door Jeremias Meyjes Jr. en Mr. Fokke Eduard Posthumus Meyjes.

Jeremias Meyes
Jeremias Meyjes Jr. 1865 - 1942

Doelstelling Stichting "het Meyjes Fonds"

De primaire doelstelling van de Stichting "Het Meyjes Fonds"is het verlenen van onderstand aan leden en nakomelingen van de familie Meyjes.

Leden zijn de wettige afstammelingen in de mannelijke lijn van Johannes Meyjes van Woudsend. Onder de leden worden de echtgenoten, de weduwen/weduwnaren van overleden leden inbegrepen. Onderstand kan ook worden verleend aan leden en nakomelingen van de familie Meyjes, die als behoeftig kunnen worden beschouwd, met dien verstande, dat deze nakomelingen alleen dan voor onderstand in aanmerking kunnen komen, zo n van hun ouders een lid van de familie Meyjes was.

Een verzoek om een uitkering dient als regel door de aanvrager zelf te worden ingezonden. Het verzoek wordt natuurlijk strikt vertrouwelijk behandeld. Het verzoek kunt u sturen naar ons secretariaat.

Bestuursleden "Het Meyjes Fonds"

Tak 1
Y. (Ynske) van Ravenzwaay - Meyjes (penningmeester)
Bloemendaalseweg 244
2051 GN Overveen
telno.: 023-5254817
E-mail: y.meyjes@planet.nl

Tak 2
Y. (Yvette) Manders (secretaresse)
Pieter Mondriaanlaan 9
2408 DG Alphen a/d Rijn
telno.: 0172-740335
E-mail: y.manders@casema.nl

Tak 3
W.C. (Willem) Posthumus Meyjes (voorzitter)
Schaapherder 9
3834 CG Leusden
telno.: 033-4325397
E-mail: posthumusmeyjes@gmail.com

Tak 4
G.M. (Mieke) Meyjes (bestuurslid + genealogie)                           
Turfring 17
9356 HA Tolbert
telno.: 0594-516382
E-mail: mieke.meyjes@kpnmail.nl

Tak 5
M.C. (Margreet) Winters - Meyjes (bestuurslid)
Frederik van Eedenplein 20
2106 ED Heemstede
telno.: 023-5293565
E-mail: joepenmargreet@gmail.com

Tak 6
R.E. (Eelco) Posthumus Meyjes (bestuurslid)
Westronde 6
7213 DK Gorssel
telno.: 0575-0492077
E-mail: e.posthumusmeyjes@planet.nl

Tak 7
H.H. (Harmien) van der Meulen - Steinmetz (bestuurslid)
Waarden 16
3831 HC Leusden
telno.: 033-4951873
E-mail: harmienvandermeulen@planet.nl

Tak 1 = Nakomelingschap van Jeremias Meyjes en Jonkvrouwe Fosca Helena van Coeverden tot Wegdam.
Tak 2 = Nakomelingschap van Johannes Henricus Meyjes en Anna Elisabeth Dresselhuys
Tak 3 = Nakomelingschap van Reinier Posthumus Meyjes en Willemyna Petronella van Manen
Tak 4 = Nakomelingschap van Johannes Weygardus Meyjes en Geesiena Maria van Voorthuysen
Tak 5 = Nakomelingschap van Jeremias Meyjes en Josien Louise Bonebakker
Tak 6 = Nakomelingschap van Johannes Willem Meyjes en Maghtilda Geertruida Götte
Tak 7 = Nakomelingschap van Frans Meyjes en Johanna Lucretia Geertruida Everwijn